Å, eg veit meg eit land: Lunsjkonsert

Arrangementsinformasjon

En viktig del av nasjonsbyggingen i Norge på andre halvdel av 1800-tallet og starten av 1900-tallet skjedde gjennom musikk, og spesielt kormusikken, hvor Den norske Studentersangforening (DnS) hadde en spesielt viktig rolle. Gjennom utstrakt turnévirksomhet over hele Norge, spredte Studentersangforeningen ny, norsk musikk, og stimulerte til at det ble opprettet kor over land og strand. Blant de mest minneverdige turneene fra denne epoken var Kystturneen i 1902 og Nord-Norge-turneen i 1907, hvor Lofoten figurerte på programmet og hvor konsertene etter sigende var storslåtte affærer for stort publikum. I år, mer enn et århundre senere, returnerer Studentersangforeningen igjen til Lofoten for å levere mannssang av ypperste kvalitet i Norges vakreste landsdel. Programmet er spekket med nasjonalromantiske perler, hvorav flere er repriser fra Lofotenkonsertene på starten av 1900-tallet.


Billettpris i døren: 150/75 kroner (voksen/barn under 16 år)

Konserten blir filmet.

Dørene åpner klokken 12:30. Alle plasser er unummererte.

Følg oss på Facebook og Instagram!


Den norske Studentersangforening (DnS) ble stiftet i 1845 og er Norges eldste kor, samt Universitetet i Oslos offisielle mannskor. Koret medvirker derfor ved Universitetets akademiske festligheter i utstrakt grad. DnS er blant Nordens fremste mannskor, og er samtidig en forening som forvalter den rike musikalske tradisjonen fra nasjonalromantikken. Denne tradisjonen kommer sterkest til uttrykk ved korets årlige 17. mai-konsert på Universitetsplassen i Oslo.

Daniel Zakarias von Gertten (født 1985 i Stockholm) er utdannet klassisk sangar og dirigent ved Norges musikkhøgskole. Som utøver arbeider han som frilanssanger, med spesialisering på kor og vokalensemble, og er i tillegg kordirigent og sangpedagog. Siden 2011 har von Gertten vært engasjert som dirigent i Den norske Studentersangforening, for DnX (frem til 2016) og DnS Alumni (2017-). Han arbeider også organisatorisk for norske barne- og ungdomskor i forbundet Ung i Kor.

kor
dns
studentersangforeningen
uio
lofoten
nordland

Restriksjoner

Studentbillett kan bare kjøpes av fulltidsstudenter med semesterbevis.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.

Ledsagerbevis aksepteres bare ved ledig kapasitet.

DnS er det offisielle mannskoret ved UiO og universitetet er derfor en av våre viktigste samarbeidspartnere.
Thon Hotels har vært vår trofaste samarbeidspartner i en årrekke.